Lørenskog vgs.

Yrkesfaglig opplæring som kan gi deg yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Du får muligheten til å gå ut i yrkeslivet og få en betalt jobb som lærling etter 2 år på videregående skole, og full jobb som fagarbeider etter 4 år. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse, for […]

Etterstad vgs.

Skolen har lang tradisjon og erfaring innenfor elektrofag, service og samferdsel,teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag. Skolen har også lange maritime tradisjoner fra OKKS 1957 / OTMS 1971.Skolen skal gi mulighet for læring og innsikt. Elevenes behov for læring er grunnlaget for aktiviteten på skolen. Vi skal legge til rette for helhetlig læring, […]