Dette gjør dere

Dette er hva dere må gjøre:

Faglig ledere, instruktører og de som er ansvarlige for lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater i bedriften har behov for et instruktørkurs. Her finner du en oversikt på de ulike e-læringskurs som tilbys gjennom utdanningsetaten i Oslo.

Dette gjør vi

Dette er hva vi gjør for våre lærlinger og lærebedrifter: