Styret i lærlingekompaniet

Styret velges av årsmøte.

Referat fra årsmøtet for 2020

Lærlingekompaniet skal ledes av et styre på 6 medlemmer. Medlemmene skal representere en medlemsbedrift eller være engasjert i opplæring spesielt og et av fagene i LK.

Styrets leder og øvrige medlemmer velges for to år om gangen. Hvert år skal minst to og høyst tre av styrets medlemmer være på valg.
Hvert år velges en lærlingrepresentant blant 2. års lærlingene som har tale men ikke stemmerett.

Styret har myndighet i alle saker som ikke spesielt er tillagt årsmøte. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

Det skal avholdes minst 4 styremøter pr. året.
Det skal føres referat fra styremøtene.

Yrkesopplæringsnemnda innkalles til styremøtene. Representanten fra
Y-nemda har talerett, men ikke stemmerett.

Styret består av:

Ragnar Beck - Styreleder

Christer Rødseth

Lars Heed

Egil Brevik

Ann Mari Wang-Johannessen

Sebastian Dessen - Lærlingerepresentant

Ann-Mari Rønning - Representant for Oslo kommune, fagopplæring

Synnøve Dolven - Respresentant for Viken fylkeskommune, fagopplæring

Siste nytt

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Personvern